22.9749726 88.441431

Sharekhan

  • Ajay Das
  • B10/138
    Nadia
    Kalyani - 741235
  • Near Sabuj Chakra Club
  • Call Get Directions
Sharekhan
Sharekhan
Sharekhan

Social Timeline

{"42602":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-ajay-das-stock-broker-nadia-kalyani-193940\/TimelineDetails\/42602","42471":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-ajay-das-stock-broker-nadia-kalyani-193940\/TimelineDetails\/42471","42474":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-ajay-das-stock-broker-nadia-kalyani-193940\/TimelineDetails\/42474","42396":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-ajay-das-stock-broker-nadia-kalyani-193940\/TimelineDetails\/42396","42399":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-ajay-das-stock-broker-nadia-kalyani-193940\/TimelineDetails\/42399","42400":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-ajay-das-stock-broker-nadia-kalyani-193940\/TimelineDetails\/42400","42401":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-ajay-das-stock-broker-nadia-kalyani-193940\/TimelineDetails\/42401","42402":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-ajay-das-stock-broker-nadia-kalyani-193940\/TimelineDetails\/42402","42403":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-ajay-das-stock-broker-nadia-kalyani-193940\/TimelineDetails\/42403"}