22.9749726 88.441431

Sharekhan

  • Ajay Das
  • B10/138
    Nadia
    Kalyani - 741235
  • Near Sabuj Chakra Club
  • Call Get Directions
Sharekhan
Sharekhan
Sharekhan

Social Timeline

{"42339":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-ajay-das-stock-broker-nadia-kalyani-193940\/TimelineDetails\/42339","42243":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-ajay-das-stock-broker-nadia-kalyani-193940\/TimelineDetails\/42243","42101":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-ajay-das-stock-broker-nadia-kalyani-193940\/TimelineDetails\/42101","42020":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-ajay-das-stock-broker-nadia-kalyani-193940\/TimelineDetails\/42020","42022":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-ajay-das-stock-broker-nadia-kalyani-193940\/TimelineDetails\/42022","41884":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-ajay-das-stock-broker-nadia-kalyani-193940\/TimelineDetails\/41884","41588":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-ajay-das-stock-broker-nadia-kalyani-193940\/TimelineDetails\/41588","41589":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-ajay-das-stock-broker-nadia-kalyani-193940\/TimelineDetails\/41589","41590":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-ajay-das-stock-broker-nadia-kalyani-193940\/TimelineDetails\/41590"}