23.42640111 72.65307611

શેરેખાન

 • આરબુડા એન્ટરપ્રાઇઝ
 • નો સી/સિંહૂર્ય ૩૫, ગ્રાઉન્ડ ફોર, પટેલ ચેમ્બર્સ
  માંસા
  મંસા - 382845
 • વિમલાબા હોસ્પિટલ પરે
  • દિવસ માટે બંધ
 • કૉલ કરો દિશાઓ

પાછા ક Call લની વિનંતી કરો

તમારી ક્વેરી સાથે અમને લખો અને અમે પાછા આવીશું

લગભગ Sharekhan Ltd

Sharekhan - Your Guide to the Financial Jungle!Launched on Feb 8th 2000 as an online trading portal, Sharekhan Limited today, is India’s leading online retail broking house.Best Investor Education & Category Enhancement - Equity Broker. Top Performer in New Accounts (Second) - NSDL Star Performer Awards 2015. Leader in Go Green Initiative - NSDL Star Performer Awards 2015. Equity, F&O, Mutual Funds, PMS, Portfolio, Trade Tiger, IPO, Insurance, Commodities, Research, Knowledge Center, news, Expert Views, stock markets, stock broking company
The address of this location is નો સી/સિંહૂર્ય ૩૫, ગ્રાઉન્ડ ફોર, પટેલ ચેમ્બર્સ, વિમલાબા હોસ્પિટલ પરે, માંસા, મંસા, ગુજરાત - 382845.

સ્ટોર રેટિંગ્સ અને સમીક્ષાઓ

અમારી સાથે વધુ શોધો

કામકાજનો સમય

 • Mon 08:00 AM - 07:00 PM
 • Tue 08:00 AM - 07:00 PM
 • Wed 08:00 AM - 07:00 PM
 • Thu 08:00 AM - 07:00 PM
 • Fri 08:00 AM - 07:00 PM
 • Sat 08:00 AM - 07:00 PM
 • Sun Closed

પાર્કિંગ વિકલ્પો

 • Free parking on site

Payment Methods

 • Cheque
 • Online Payment

નજીકના સ્થાનિકત્વ

શ્રેણીઓ

Stock Broker Financial Consultant Financial Planner Online Share Trading Centre Brokers & Investment Firms

ટૅગ્સ

Mutual Funds Mutual Funds Investment Demat Account Best Mutual Funds How To Invest In Mutual Funds Stock Market Today Best Mutual Funds To Invest Top Mutual Funds MF Demat Account Opening Online Trading How To Open Demat Account Tax Saving Mutual Funds Best Stocks To Buy Best Performing Mutual Funds

સમયરેખા

નજીકના Sharekhan Ltd સ્થાનો

T&C Apply ઉબર રાઈડ
{"226457":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-arbuda-enterprise-stock-broker-mansa-mansa-41111\/TimelineDetails\/226457\/gu","226459":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-arbuda-enterprise-stock-broker-mansa-mansa-41111\/TimelineDetails\/226459\/gu","226547":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-arbuda-enterprise-stock-broker-mansa-mansa-41111\/TimelineDetails\/226547\/gu","226458":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-arbuda-enterprise-stock-broker-mansa-mansa-41111\/TimelineDetails\/226458\/gu","226460":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-arbuda-enterprise-stock-broker-mansa-mansa-41111\/TimelineDetails\/226460\/gu","226548":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-arbuda-enterprise-stock-broker-mansa-mansa-41111\/TimelineDetails\/226548\/gu","226549":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-arbuda-enterprise-stock-broker-mansa-mansa-41111\/TimelineDetails\/226549\/gu","226550":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-arbuda-enterprise-stock-broker-mansa-mansa-41111\/TimelineDetails\/226550\/gu"}