23.0130806 72.6031971

Sharekhan

  • Borisa Ashish Ashokbhai
  • No 2/006, Karnamukteshwar Apartment, Vanijyabhawan
    Kankaria
    Ahmedabad - 380022
  • Near Diwan Ballubhai School
  • Call Get Directions
Sharekhan Ltd - Kankaria, Ahmedabad

Social Timeline

{"255330":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-borisa-ashish-ashokbhai-stock-broker-kankaria-ahmedabad-194025\/TimelineDetails\/255330","255211":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-borisa-ashish-ashokbhai-stock-broker-kankaria-ahmedabad-194025\/TimelineDetails\/255211","255212":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-borisa-ashish-ashokbhai-stock-broker-kankaria-ahmedabad-194025\/TimelineDetails\/255212","255213":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-borisa-ashish-ashokbhai-stock-broker-kankaria-ahmedabad-194025\/TimelineDetails\/255213","255214":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-borisa-ashish-ashokbhai-stock-broker-kankaria-ahmedabad-194025\/TimelineDetails\/255214","255215":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-borisa-ashish-ashokbhai-stock-broker-kankaria-ahmedabad-194025\/TimelineDetails\/255215","254848":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-borisa-ashish-ashokbhai-stock-broker-kankaria-ahmedabad-194025\/TimelineDetails\/254848","254849":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-borisa-ashish-ashokbhai-stock-broker-kankaria-ahmedabad-194025\/TimelineDetails\/254849","254850":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-borisa-ashish-ashokbhai-stock-broker-kankaria-ahmedabad-194025\/TimelineDetails\/254850"}