22.69080911 72.86213911

શેરેખાન

 • કેયુર બી પટેલ
 • નો ૨૨, અપર ગ્રાઉન્ડ, સંતરામ નીલ્યામ સિપ્લેક્સ
  સંતરામ રોડ
  નડીયાદ - 387001
 • ઑપોસિટ અલકા સિનમા
  • દિવસ માટે બંધ
 • કૉલ કરો દિશાઓ

પાછા ક Call લની વિનંતી કરો

તમારી ક્વેરી સાથે અમને લખો અને અમે પાછા આવીશું

લગભગ Sharekhan Ltd

Sharekhan - Your Guide to the Financial Jungle!Launched on Feb 8th 2000 as an online trading portal, Sharekhan Limited today, is India’s leading online retail broking house.Best Investor Education & Category Enhancement - Equity Broker. Top Performer in New Accounts (Second) - NSDL Star Performer Awards 2015. Leader in Go Green Initiative - NSDL Star Performer Awards 2015. Equity, F&O, Mutual Funds, PMS, Portfolio, Trade Tiger, IPO, Insurance, Commodities, Research, Knowledge Center, news, Expert Views, stock markets, stock broking company
The address of this location is નો ૨૨, અપર ગ્રાઉન્ડ, સંતરામ નીલ્યામ સિપ્લેક્સ, ઑપોસિટ અલકા સિનમા, સંતરામ રોડ, નડીયાદ, ગુજરાત - 387001.

સ્ટોર રેટિંગ્સ અને સમીક્ષાઓ

 • 4.9
 • patel jay
  Posted on: 31-10-2020
  Rated
  • 5

  Responsive owner best experience person keyur patel

 • Ushap Joshi
  Posted on: 29-10-2020
  Rated
  • 5

  Great service👍👍

અમારી સાથે વધુ શોધો

કામકાજનો સમય

 • Mon 09:00 AM - 11:30 PM
 • Tue 09:00 AM - 11:30 PM
 • Wed 09:00 AM - 11:30 PM
 • Thu 09:00 AM - 11:30 PM
 • Fri 09:00 AM - 11:30 PM
 • Sat Closed
 • Sun Closed

પાર્કિંગ વિકલ્પો

 • Free parking on site

Payment Methods

 • Cheque
 • Internet Banking
 • NEFT
 • RTGS

નજીકના સ્થાનિકત્વ

શ્રેણીઓ

Stock Broker Financial Consultant Financial Planner Online Share Trading Centre Brokers & Investment Firms

ટૅગ્સ

Mutual Funds Mutual Funds Investment Demat Account Best Mutual Funds How To Invest In Mutual Funds Stock Market Today Best Mutual Funds To Invest Top Mutual Funds MF Demat Account Opening Online Trading How To Open Demat Account Tax Saving Mutual Funds Best Stocks To Buy Best Performing Mutual Funds

સમયરેખા

નજીકના Sharekhan Ltd સ્થાનો

T&C Apply ઉબર રાઈડ
{"226457":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-keyur-b-patel-stock-broker-santram-road-nadiad-24801\/TimelineDetails\/226457\/gu","226459":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-keyur-b-patel-stock-broker-santram-road-nadiad-24801\/TimelineDetails\/226459\/gu","226547":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-keyur-b-patel-stock-broker-santram-road-nadiad-24801\/TimelineDetails\/226547\/gu","226458":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-keyur-b-patel-stock-broker-santram-road-nadiad-24801\/TimelineDetails\/226458\/gu","226460":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-keyur-b-patel-stock-broker-santram-road-nadiad-24801\/TimelineDetails\/226460\/gu","226548":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-keyur-b-patel-stock-broker-santram-road-nadiad-24801\/TimelineDetails\/226548\/gu","226549":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-keyur-b-patel-stock-broker-santram-road-nadiad-24801\/TimelineDetails\/226549\/gu","226550":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-keyur-b-patel-stock-broker-santram-road-nadiad-24801\/TimelineDetails\/226550\/gu"}